Nieuws

 


ICONENEXPOSITIE VAN JAN VERDONK


Jan Verdonk studeerde Byzantijnse kerk- en dogmengeschiedenis alsook Nieuwgrieks in Amsterdam. 26 jaar geleden, in 1991, veranderde zijn leven volledig door de kennismaking met de iconenschilder Neoklis in Athene. Bij hem ging hij in de leer om de techniek te leren. In 2001 richtte hij de Iconenschool op, waar hij sindsdien aan honderden Nederlanders les heeft gegeven. Hij schrijft regelmatig over iconen in tijdschriften en op internet. Uit de Iconenschool ontstond een groep die iconen exposeert. Tevens geven zes van Jans leerlingen zelf les in het schilderen van iconen.

Websites:
www.iconen.nl
www.iconenatelierverdonk.nl
www.iconenschilderen.nl
www.iconenschool.nl
www.iconenschool.blogspot.com


Griekse Gemeenschap Amsterdam
Adres: De Wittenkade 111, 1052 AG, Amsterdam.
Telefoonnummer: +31 (0) 20 686 3322
Email: info@ellines.nl
Openingstijden: Maandag tot woensdag van 18:30 tot 22:30
Zondag van 14:15 tot 16:30

De expositie duurt tot eind februari 2017


Jan begint blog

Jan Verdonk is een blog begonnen op www.iconenschool.blogspot.com waar hij de actualiteit gaat bijhouden. Voorlopig staat het openingswoord van de expositie in Vianen erop, er volgen expositiefoto's en kleine artikeltjes over uiteenlopende onderwerpen.Het boek SCHISMA is verschenen

Het verwachte boek over het Schisma is in druk verschenen. SCHISMA behandelt overzichtelijk alle geschillen tussen de kerk van het oosten en de westerse kerk, die hebben geleid tot het schisma van 1054, en die op het unieconcilie van Florence (1438-39) weer ter sprake kwamen omdat de kerken toen poogden zich weer te verenigen, maar tegelijkertijd ook de andere zijde te overtuigen van eigen gelijk in uitvoerige debatten.
Het boek biedt dus voor ieder een duidelijk inzicht in wat de oosters-orthodoxe kerk (Grieks, Russisch) van heden gelooft, want de leerstellingen van toen zijn die van nu. Voor orthodoxen is het een mogelijk handboek voor de orthodoxe leer.
Er zijn 940 voetnoten, meestal verwijzingen naar de bronnen, maar ook verklaringen, integrale vertalingen en saillante details.

Beschrijving van het boek:
SCHISMA. Geschiedenis en discussie op het concilie van Florence (1438-39) door Jan Verdonk. Met uitvoerige voetnoten en bibliografie. Een uitgave van Iconenatelier Verdonk, Amsterdam. ISBN 978-94-90799-01-4
182 pagina's, linnen band, afmetingen 30 x 22 cm.Het boek SCHISMA is te verkrijgen door overmaking van € 40,00 (inclusief verzendkosten binnen Nederland) op mijn rekening, NL72INGB0007152086 ten name van J.Verdonk. Gelieve bij de "mededelingen" op de overschrijving te vermelden naar welk adres het boek moet worden verzonden, en het woord SCHISMA. De levertijd is vier weken. Geen levering buiten de Benelux. Not available outside Benelux-countries.


Het fotoboek SYNOPSIS is verschenen

Het verwachte fotoboek SYNOPSIS is in druk verschenen. Er was behoefte onder schilders en iconenliefhebbers aan een aanschouwelijk overzicht van het werk van Jan Verdonk. In het fotoboek SYNOPSIS staan 25 afbeeldingen van iconen van Jan Verdonk, waarvan de meeste detailopnamen zijn (close-ups). Sommige details geven een gebied weer van slechts 2 x 2 cm.
Beschrijving van het boek:
SYNOPSIS. Iconen van Jan Verdonk. Een uitgave van Iconenatelier Verdonk, Amsterdam. ISBN 978-94-90799-02-1.
24 pagina’s in kleur, harde kaft, afmetingen 28 x 22 cm.

Het boek SYNOPSIS is te verkrijgen door overmaking van € 40,00 (inclusief verzendkosten binnen Nederland) op mijn rekening, NL72INGB0007152086 ten name van J.Verdonk. Gelieve bij de "mededelingen" op de overschrijving te vermelden naar welk adres het boek moet worden verzonden, en het woord SYNOPSIS.De levertijd is vier weken. Geen levering buiten de Benelux. Not available outside Benelux-countries.


De wijze lessen van Meester Neoklis

De brochure “De wijze Lessen van Meester Neoklis” is geniet, 26 pp., en te verkrijgen door overmaking van € 15,00 (inclusief verzendkosten binnen Nederland) op mijn rekening, NL72INGB0007152086 ten name van J.Verdonk. Gelieve bij de "mededelingen" op de overschrijving te vermelden naar welk adres moet worden verzonden, en het woord Wijze Lessen. De levertijd is vier weken.

Inhoudsopgave

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.5.7
2.5.8


3
3.1
3.2
3.3

Vooraf (voorbereidingen)
De plank
De verdieping
Het prepareren
Voorbeelden
Pigmenten
Penselen
Goede raad
Het schilderen
Algemeen
Ei en azijn
Ei (ten opzichte van het eindresultaat na het vernissen)
Meester, het schilderen gaat zo langzaam
Kleuren
Dekkende kleuren
Koele kleuren
De stappen
Proplasmos en de toepassingen
Proplasmos
Koele lichten, warme proplasmos
Transparante proplasmos
De verschillende kleden
Het rode kleed van de Moeder Gods
Het blauwe kleed met een zwarte proplasmos
Het blauwe kleed met een blauwe proplasmos
Smaragdgroen en geel
Het gele kleed
De huidpartijen
De proplasmos van het gezicht en de grapsimata
Glykasmos
Tweede licht
Tweede glykasmos
Alles past niet bij alles
Monochromatische ontwikkeling
Werken met transparanties
Penseel voor het derde licht


Achteraf (afwerking)
Schellak
Lijnolie
De vernis