Ikonen wijding maart 2010 en tentoonstelling

In maart 2010 werden 8 ikonen gewijd. Het was ook een belangrijk moment voor de ikonenschool omdat we vanaf het begin van het jaar een parochie activiteit waren geworden en gebruik mochten maken van het Anna gebouw om op maandag bij elkaar te komen voor het schilderen van ikonen. Als groep hadden we ook het initiatief genomen om een ikoon van de Goede Herder te maken. Deze werd tijdens een tentoonstelling na de viering gepresenteerd aan de parochie. Het was ook een moment waarop we verder konden uitbreiden omdat de ruimte die we nu hadden voor het schilderen dat toeliet.