Ikonenwijding 20 februari 2022

Vandaag werden 8 ikonen gewijd en werd stil gestaan bij ons 20-jarig bestaan. Na de wijding was er cake en taart in het Anna gebouw.

Samen met de pastoor

Image 33 of 33

Als je de volgende link kopieert, kun je de wijding bekijken op Youtube: https://youtu.be/u1VDBMnO_Tc