Ikonenwijding maart 2005

De tweede wijding vond ook plaats in de Mariakapel, hierbij ging het om vier ikonen van vier verschillende mensen. Anja, Joanna, Jo en Monica hadden ieder een ikoon voor wijding.

Ikonen op het altaar in de mariakapel.