Ikonenwijding 21 februari 2016

Zes ikonen, Moeder Gods van de Tederheid, Moeder Gods Korsun, de Goede Herder, H. Mattheüs, de Heilige Familie en Moeder Gods overvloeiende kelk, werden op 21 februari 2016 gewijd door pastoor Dresmé tijdens de eucharistie viering van 11 uur. De laatste ikoon was een geschenk voor de zoon van Theresia ter gelegenheid van zijn priester wijding.