Ikonenwijding 23 september 2013

Tijdens de eucharistie viering werden 6 ikonen gewijd en ook de organist Fried Bakker werd gehuldigd. Twee van Mary, aartsengel Michaƫl en een Moeder Gods voorspraak, twee van Henk, de Drieƫenheid en de Uiterste Deemoed, en een van Yvonne, Moeder Gods Yaroslav.